Comfortline

Kullanıcı sözleşmesi

SİTE KULLANIM ŞARTLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

 

 

Comfortlineauto.com sitesini kullanan ve
alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı
tüm sayfalar (‘site’) comfortlineauto.com’un malıdır ve onun tarafından
işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken
aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve
kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama
hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu,
bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı
olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu
site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul
ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu
sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

 

TARAFLAR VE SORUMLULUKLAR

 

 

a. Comfortlineauto.com, fiyatlar ve
sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı
tutar.

b. Comfortlineauto.com, üyenin sözleşme
konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve
taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında
tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde
etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve
3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve
cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, site içindeki
faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel
ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen,
yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen,
telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler
üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan
tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları
askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu
sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi
talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya
üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 

 

MADDE 1

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), comfortlineauto.com
ile comfortlineauto.com’a kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu
üyelik sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar comfortlineauto.com
tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve
Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme,
Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek
olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona
erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

TANIMLAR

MADDE 2

 

 

İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara
ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet Danışmanı ve Danışman: Müşteriye verilecek
olan hizmeti (tanıtım, satış ve lojistik olanakları) yerine getirecek
yetkinliklere sahip comfortlineauto.com yetkilisi veya İş Ortağına bağlı
çalışandır.

İş Ortağı : Platform üzerinden sözleşme
kapsamındaki hizmetleri sağlayan, Müşterilere ilgili hizmeti veren, Platform
üzerinden verilen hizmetler için yasal olarak yetkilendirilmiş ve sorumluluğu
üstlenen gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri: Her türlü online ya da fiziksel hizmet
almak isteyen, bu amaçla comfortlineauto.com‘a üye olarak veya üye olmadan
hizmet taleplerini comfortlineauto.com’a ileten gerçek veya tüzel kişi
müşteridir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetler için geliştirilmiş
olan comfortlineauto.com websitesidir.

AMAÇ VE SUNULAN HİZMET

MADDE 3

 

 

3.1 İşbu Sözleşme, comfortlineauto.com tarafından
sunulan hizmetlerle ilgilenen müşterilerin, platformdan faydalanılmasına ve
Müşteri tarafından paylaşılan verilerin kullanımı ile ilgili koşul ve şartlar
ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla
akdedilmektedir. Comfortlineauto.com tarafından Müşterilere sunulan kullanım
koşulları, kuralları ve şartları da işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir
parçası niteliğindedir.

3.2 Comfortlineauto.com, İş Ortaklarının
içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet ve ürün bilgilerinin, kendisine bildirilen
içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Platform’da yer
almasını sağlar ve İş Ortaklarının taahhüt ettikleri hizmetlerin verilmesini
takip eder. Müşteri geri dönüşlerini değerlendirir, müşteri memnuniyeti için
gerekli müdahalelerini yapar.

3.3 Comfortlineauto.com, kendisinin ulusal veya
uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar
gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut
olduğu durumlarda hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir.
MÜŞTERİ, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için Comfortlineauto.com’a
rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin
kapsamının bu şekilde daraltılması ve/veya tamamen durdurulması halinde
taraflar işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

PLATFORMDAKİ ROLLER

MADDE 4

 

 

4.1 Comfortlineauto.com konsept ürünlerin
sergilendiği bir dijital platformdur, Platform’da yer alan hizmetlerin sahibi veya
sağlayıcısı değildir.

4.2 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı gerçek kişi
ise ve tüketici olarak işlem yapmaktaysa tüketicilerle ilgili mevzuat
uygulanacaktır. Tüketicilere satın alma sırasında Ön Bilgilendirme Formu
iletilmekte ve Mesafeli Satış Sözleşmesi imzalanmaktadır.

4.3 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi
ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Müşteri, İş Ortağı
ve Comfortlineauto.com arasındaki bütün süreçler tacirler arası hukuka tabidir.
Tacir müşterilerle ile tacirlere özel sözleşme imzalanmaktadır.

ÜYELİK SİSTEMİ

MADDE 5

 

5.1 MÜŞTERİ, Comfortlineauto.com tarafından talep
edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini
bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz
konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

5.2 MÜŞTERİ, ana hesabı olarak tek bir müşteri
hesabına sahip olabilir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana
işletme hesabı açamaz. Comfortlineauto.com herhangi bir gerekçe göstermeksizin,
tamamen kendi iradesine tabi olarak Müşteri hesabının açılmasını reddetme veya
açılmış hesabı iptal etme hakkı saklıdır.

5.3 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta
adresi ve parolası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının
gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site
üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü
faaliyetin müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu
faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk müşteriye ait
olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka
şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Comfortlineauto.com’a
bildirecektir.

5.4 MÜŞTERİ, platforma kayıt bilgilerini bir
başkasıyla asla paylaşmayacağını ve dijital materyallerin 3. kişilerle
paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumun tespitinin IP ve MAC adreslerinin
tespiti sonucunda yapılması durumunda müşterinin site ile ilişiği koşulsuz
şartsız kesilir.

HİZMET ALIMI

MADDE 6

 

 

MÜŞTERİ, üyelik sonrasında veya üyelik olmadan
platformun satın alma kısmına erişim sağlayacaktır. Listelenen hizmetlerden
dilediğini sepete ekleyip satın alabilir. Sözleşme süresi içerisinde
MÜŞTERİ, Comfortlineauto.com’dan yeni Hizmetler veya aynı hizmet için ek
hizmetler alabilir. Her yeni Hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri
uygulanmaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin süresi dolmuş işbu çerçeve sözleşmeye
dayanarak yapacağı yeni hizmet alımları, işbu çerçeve sözleşmenin aynı
hükümlerle yenilenmesi anlamına gelecektir.

PLATFORM KULLANIMI

MADDE 7

 

 

7.1 MÜŞTERİ’nin paylaşmış olduğu tüm içerik ve
verinin mülkiyeti Müşteri’ye ait olup bu paylaşımların tüm yasal sorumlulukları
Müşteri’ye aittir. MÜŞTERİ hiçbir durumda şirket kuruluş işlemleri, finansal
işlemler, vergi işlemleri, hukuksal danışmanlık konuları ve diğer Platform
üzerinde aracılık edilen hizmetler ve ürünler ile ilgili Comfortlineauto.com’u
sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ, Comfortlineauto.com’un bir arşiv olmadığını beyan
eder ve her türlü belgesinin yedeğini kendisinde fiziksel veya dijital olarak
bulunduracağını, yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana
gelebilecek zararlardan Comfortlineauto.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.

7.2 Comfortlineauto.com, MÜŞTERİ tarafından
kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan
“Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. MÜŞTERİ, Comfortlineauto.com’un
yürürlükteki mevzuat dayanarak yetkili makamlardan talep gelmesi halinde
müşterinin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla
paylaşabileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, Comfortlineauto.com’un Müşteri’ye
bilgileri sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
kullanılabilecektir. Hizmetin ifası için İş Ortakları ile bu bilgileri
paylaşabilecektir.

BEDEL

MADDE 8

 

 

8.1 MÜŞTERİ, ödemeleri ödeme adımında belirtilen
banka hesaplarına havale/eft yoluyla iletebilir.

8.2 Platformdaki ürün ve hizmetlere ilişkin
ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili
bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, herhangi bir limit/kombinasyon
zorunluluğu olmadan istediği hizmeti alabilecektir.

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve TÜKECİLER İÇİN CAYMA HAKKI

MADDE 9

 

 

9.1 Hizmetlerin içeriği ve genel kuralları İş
Ortağı tarafından ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir.

9.2 Comfortline.com, MÜŞTERİ ile ilişkisine konu olan
bir faaliyetle ilgili olarak, ilgili kanunlarca tüketiciye tanınmış haklara
uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MADDE 10

 

 

10.1 Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve
menfaat comfortlineauto.com’a aittir.

10.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi
kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve
sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme
eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve
içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın
siteye veya siteden link verilmesi yasaktır.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

MADDE 11

 

 

11.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve
sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda comfortlineauto.com’un
hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile
ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

11.2 Comfortlineauto.com siber güvenlik
konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve
bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu
Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü
niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul
etmez.

SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

MADDE 12

 

 

12.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik
ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri
tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte
kalacaktır.

12.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça
bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir
bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

12.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer
tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre
içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça
feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından
gerçekleştirilmesi halinde comfortlineauto.com aykırılık giderilene kadar
Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşterinin yürürlükteki
mevzuatı ihlal etmesi halinde comfortlineauto.com Sözleşme’yi derhal geçerli
olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MADDE 13

 

 

Comfortlineauto.com, MÜŞTERİ ya da onun temsilcileri
ve çalışanları tarafından kendisine iletilen kişisel verileri paydaşlarına
aktarabilir, comfortlineauto.com ve paydaşları bu verileri, veri işleme
şartlarına dayandırarak ve yeterli güvenlik ölçütlerini sağlayarak sınırlı
süreyle işler.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 14

 

 

14.1 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve
işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan
eder.

14.2 Müşteri, hesabını ve işbu sözleşme ile
uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde
üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

14.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya
sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve
uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve
geçerliliğini etkilemeyecektir.

14.4 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür.
Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili
eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

14.5 Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna
aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu
geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde
ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli
olacağını kabul ederler.

14.6 İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her
türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne
uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir.
İmzalanan ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.

14.7 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı
uyuşmazlıklarda Diyarbakır Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli
olacaktır.